آرشیو برچسب ها : کلکتورهای خورشیدی

گرمایش خورشیدی خورشید گرما و نوری فراهم می کند که طول سال در زندگی ما حیاتی است یکی از کاراترین راه های مهار انرژی خورشیدی استفاده از آن برای گرم کردن ساختمان هاست و تولید آب گرم برای نیازهای روزانه مانند شستشو و نظافت و پخت و پز می باشد وقتی به مقدار واقعا عظیم […]

آزمون نیرو و پروتوهای نور با استفاده از نوار چسب کاغذ بزرگ را به دیوار بچسبانید سپس یک قطعه از رشته نخ را برداشته و یکی از دو سر آن را با استفاده از نوار چسب محکم به مرکز کاغذ وصل کنید حال رشته نخ را در یک سمت کاغذ نگه داشته و چراغ را […]