آرشیو برچسب ها : کاندیشنر دام طیور

کاندیشنر: کاندیشنر دستگاهی است که خوراک دام یا طیور یا آبزیان در ان برای مدتی معین در مجاورت بخار آب قرار می گیرد. تغییرات فیزیکی و شمیایی خوراک در کاندیشنر به واسطه سه عامل درجه حرارن ،زمان،مقدار رطوبت می باشد که گاهی با افزودن موادی یا ملاس نکمیل میگردد. در صورت نصب کاندیشنر قبل از […]