آرشیو برچسب ها : کارکرد مبردها

مبردها

فروردین ۶, ۱۳۹۳ مقاله های سایت

چیلر سانتریفیوژ در چارچوب سیکل تبرید بخار مبرد اواپراتور را ترک کرده و به کمپرسور جریان می یابد جاییکه در آنجا به فشار و دمای بالاتری متراکم می گردد.سپس بخار مبرد پرفشار به کندانسور می رود و در آنجا حرارت خود را به آب دفع کرده پس از آن به شکل مایع اشباع کندانسور می […]