آرشیو برچسب ها : کارکرد فن کویل کاستی

فن کویل کاستی 4 طرفه ویژگی های فن کویل: تولید در ظرفیتهای 600 نا 1500 CFM مدلهای دو لوله ای و چهار لوله ای بدنه فوق العاده باریک نصب و سرویس آسان استفاده از نمایشگر LED با قابلیت نمایش کد خطا استفاده از پمپ آب با هد  mm 750 با قابلیت Auto Restart استفاده از […]

فن کویل کاستی 4 طرفه کامپکت ویژگی های فن کویل: در ظرفیتهای 300 نا 500 CFM مدلهای دو لوله ای و چهار لوله ای بدنه فوق العاده باریک نصب و سرویس آسان استفاده از پمپ آب با هد  mm 500 با قابلیت Auto Restart استفاده از فن سانتریفوژ 3 بعدی جهت کاهش مقاومت هوا   […]