آرشیو برچسب ها : کاربرد سیستم آب در آبگرمکن گازی

عملکرد اجزای سیستم آب در آبگرمکن های گازی دیواری وظیفه رگولاتور آب مجموعه رگولاتور آب یکی از قطعات آبگرمکن می باشدکه مستقل از تغییرات آب،میزان دبی خروجی را در محدوده ثابتی نگه می دارد این مجموعه دارای قطعاتی می باشد که پس از آشنایی با آنها با چگونگی عملکردشان پرداخته می شود. قاب برنجی و […]