آرشیو برچسب ها : کاربرد سرمایش تبخیری

سرمایش تبخیری هنگامیکه رطوبت به هوا اضافه می شود رطوبت نسبی افزایش می یابد و افراد احساس می کنند که دما کاهش یافته است این شیوه در مواردی قابل استفاده است که هوا خشک بوده و دمای آن بیش از حد معمول نباشد.در روش سرمایش تبخیری مقدار زیادی آب و هوای خارج مورد نیاز خواهد […]