آرشیو برچسب ها : چیلر مرکز داده

کنترلرها و راه انداز چیلر یک تابلوی کنترل مبتنی بر ریز پردازنده به منظور فراهم آوردن کنترل دقیق آب سرد و همچنین نظارت و حفاظت و عملکردهای انطباقی مرزی بر روی چیلر تعبیه می شود.این کنترلرها بر عملکرد چیلر نظارت کرده و از کار کردن چیلر در خارج از محدوده مجاز آن جلوگیری می کنند.آنها […]