آرشیو برچسب ها : چیلر جذبی با آب

 چیلر شعله مستقیم چیلرهای جذبی شعله غیر مستقیم از بخار یا مایعی داغ به عنوان منبع انرژی استفاده می کردند در مقابل ژنراتور دما بالای یک چیلر جذبی شعله مستقیم برای آزاد کردن بخار مبرد از حرارت آزاد شده توسط احتراق سوخت های فسیلی استفاده می کند. سوختهای فسیلی متداول مورد استفاده برای احتراق در […]