آرشیو برچسب ها : پکیج فرولی ایتالیا

پکيج های دیواری  فن دار فرولی بدارای فن در شرکت دمایار موجود می باشد ، نصب پکیج در بالکن یاستفاده از پکیج فن دار جهت عبور آسان دود و گازهای احتراق ضروری است که این پکیج به خوبی مناسب چنین مکان هایی تعبیه شده است. پکیج های دو مبدله در شرایطی مورد استفاده قرار میگیرند که […]