آرشیو برچسب ها : پوشش انبارهای سوله

نوع دیگری از پانل های تولید شده گروه صنعتی دمایار  که از یک رو با پوشش فلز و طرف دیگر از فویل آلومینیوم یا کاغذ بهترین مصالح برای سقف کاذب و پوشش روی ساختمانهای صنعتی و انبارهای سوله میباشد و موارد استفاده دیگر این نوع از پانل ها پوشش روی دیوارهای قدیمی یا آجری جهت […]