آرشیو برچسب ها : پمپ گرمایی

فرایند تهویه مطبوع برای دفع گرمای اضافی باید از سیستم های تهویه مطبوع استفاده کرد. برای آنکه معماران توانایی مباحثه و تبادل نظر با مهندس طراح و پیمانکار را داشته باشند داشتن برخی اطلاعات پایه درباره سیستم های تهویه مطبوع امری ضروری است. عملکرد سیستم های تهویه مطبوع به این صورت است که یک فن، […]