آرشیو برچسب ها : پمپ های فشار قوی

الکترو پمپ ها انواع پمپ ها: پمپ دستگاهی است که برای انتقال و یا سیرکولاسیون مایعات به کار می رود در اثر عبور مایع اصطکاک آن با دیواره های لوله مقاومتی در مسیر جریان افت فشاری ایجاد می شود که پمپ بایستی توانایی غلبه بر آن را داشته باشد علاوه بر آن ممکن است مایع […]