آرشیو برچسب ها : پمپ لوارا سری DN

الکتروپمپ کف کش لوارا موارد استفاده: قابلیت تخلیه آب های گل آلود آبیاری با استفاده از آب های مخازن و انبارهای آب باران، جوی، حوض و رودخانه از مشخصات هیدرولیکی این پمپ ها میتوان به موارد زیر اشاره نمود: دبی: حداکثر تا ۱۷ متر مکعب در ساعت ارتفاع: حداکثر ارتفاع تا ۲۰ متر پروانه از […]