آرشیو برچسب ها : پمپ خلاء چیلر جذبی

پمپ ها پمپهای مبرد و محلول تنها قطعات مکانیکی مصرف کننده برق در چیلرهای جذبی محسوب می شوند. پمپ مبرد آب را از تشتک اواپراتور مکیده و آن را از طریق افشانک ها یا نازل های تعبیه شده در فضا اواپراتور به روی کوئل حاوی آب سردشونده میریزد. پمپ حلول نقش انتقال محلول رقیق از […]