آرشیو برچسب ها : پمپهای کف کش

الکتروپمپ ها

دی ۱۱, ۱۳۹۳ پمپ

انواع پمپها: پمپهای دنده ای پمپهای خود تنظیم دارای دنده د اخلی و خارجی، از نوع جابجایی مثبت گرد شی ،جهت پمپاژ انواع روغن ها و مایعات نفتی مانند گازوییل می باشد.       پمپهای سانتریفوژ ( گریز از مرکز ) پمپهای افقی و تک مرحله ای و خود، تنظیم برای پمپاژ آب تصفیه شده و آب د […]