آرشیو برچسب ها : پرس پلت خوراک مرغ

پرس پلت: شرکت دمایار تولید کننده انواع دستگاههای پرس پلت در ایران می باشد. کاربرد این دستگاه برای پلت نمودن (فشرده کردن)انواع خوراک مرغ ،دام،ماهی،خرگوش ،کاه، یونجه، سبوس،سم موش ،حلزون ،مواد شیمیایی،انواع کود مرغ،گوشفند ،گاو وکودهای شیمیایی ومحصولات مشابه می باشد. نصب وسرویس وکار با آن آسان و استفاده از بخار آب الزامی نیست. یک […]