آرشیو برچسب ها : پانل های خورشیدی

ردیابی خورشیدی در زمینه ردیابی خورشیدی طرف دار قرار دادن پانل های خورشیدی روی سطوح ثابت مانند سقف هستند به گونه ای که حدالامکان در طول سال حرکت نکند. این راهکار مسلما جواب می دهد ولی خورشید یک جسم ساکن در آسمان نیست بلکه حرکت داردبنابرین این راهکار بهترین راهکار نیست راه حل دیگر این […]

مهمترین مزایای انرژی خورشیدی دلایل علاقه ی مردم با استفاده از انرژی خورشیدی بسیار روشن است دلیل اول رایگان بودن نور خورشید است کسی مجبور نیست برای تامین انرژی مورد نیاز خود به خورشید هزینه ای بپردازد. علاوه بر این آفتاب مورد نیاز همیسه در دسترس است و خاموشی ندارد. یک فایده دیگر انرژی خورشیدی […]