آرشیو برچسب ها : ویژگی های مقاطع و قطعات فولادی

قطعات فولادی شرکت دمایار شامل میلگرد ساده، چهار گوش، بلوک و سایر مقاطع خاص می باشند که به صورت آهنگری باز تولید می شوند. تمام فولادهای فورج پذیر از فولادهای ساده کربنی تا پر آلیاژی و زنگ نزن مطابق استانداردهای و در قالب استاندارد کلی فورج باز قابل تولید می باشند.