آرشیو برچسب ها : ویژگی های سامانه گرمایش تابشی

راهنمای نصب هرچند سامانه های گرمایش تابشی لوله ای از فناوری پیشرفته تری نسبت به سامانه های گرمایشی همرفتی برخوردارند،اما در عین حال سادگی بیشتری دارند.سادگی ساختار این سامانه ها،هزینه نصب و راه اندازی آنها را به طور چشم گیری کاهش می دهد و مدت زمان لازم جهت نصب این سامانه ها را به حداقل […]

نقش سامانه های گرمایش تابشی در سطح کلان ضرورت توجه به بهره وری انرژی و افزایش سهم گاز طبیعی در مصرف انرژی کشور و توسعه فناوری های جدید بر پایه گاز طبیعی و نیز ملاحظات زیست محیطی مورد بحث است.بی شک به سهم گرمایش در مصرف انرژی در کشور توجه ویژه و قابل توجهی در […]

تجهیزات سامانه های گرمایش تابشی لوله ای امروزه سامانه های گرماتاب توسط شرکتهای متعددی در جهان تولید می شوند و بر حسب شرکت تولید کننده ،مشخصات اجزاء و نحوه نصب آنها متفاوت می باشد.در این بخش فقط ویژگی های عمومی و خلاصه ملاحظاتی که حین نصب و اجرا بایستی مدنظر قرار گیرد بر مبنای توصیه […]