آرشیو برچسب ها : ویژگی های اکومولاتور بخار دمایار در ارومیه

دستگاه اکومولاتور بخار دمایار با تولید بالای بخار در زمان کوتاه برای این مهم کاربرد دارد. دستگاه اکومولاتور بخار در حجم و فشارهای کاری مناسب قابل طراحی است. شیر اطیمنان و سیستم کنترل برای ایجاد ایمنی این دستگاه دمایار قابل نصب است عدسی های مورد استفاده از نوع Elliptical Head، و … مطابق استاندارد می […]