آرشیو برچسب ها : وابستگی به شدت تابش خورشید

نقاط ضعف سلول های خورشیدی با اینکه انرژی خورشیدی مزایای زیادی دارد ولی بدون عیب و نقص نیست. بزرگترین عیب این انرژی ارتباط مستقیم آن با تابش آفتاب است. در نتیجه سیستم های انرژی خورشیدی شب ها کار نمی کنند.هزینه یکی دیگر از مشکلات این سیستم ها است نور خورشید رایگان است ولی تجهیزات به […]