آرشیو برچسب ها : هواکش های دیوار

سیستم سرمایش خورشیدی در شرایط اقلیمی گرم، اغلب هوا به طور آزاردهنده ای گرم می شود. در جهان مدرن ترجیح می دهیم مشرف به تهویه مطبوع باشیم تا هوای درونی مناسبی را بوجود آوریم با این حال تهویه مطبوع اغلب هوای خشک سنگینی را برای ما به جا می گذارد. در حالیکه، استفاده از خورشید […]