آرشیو برچسب ها : هواکش صنعتی بکوارد

فن های سانتریفوژ به وسیله نیروی گریز از مرکز فرایند تخلیه هوا را انجام میدهند. این نوع فن بصورت انتقال نیرو مستقیم ، پولی و تسمه و کوپلینگ ساخته میشود. جنس بدنه ، پایه و پروانه از ورق فولاد کربندار یا گالوانیزه میباشد و در بعضی موارد و با توجه به درخواست خریدار با فولاد […]