آرشیو برچسب ها : هواساز هایژنیک چیست

هواساز هایژنیک هواساز هایژنیک برای سرمایش و گرمایش و ایجاد فشار مثبت در مکان هایی که نیاز به هوای پاک دارند مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم بیشتر در مکان های مانند: بیمارستان ها، اتاق های عمل، سالن های تولید و بسته بندی دارو، مکانهای زیارتی ،و.. مورد استفاده می باشد. همچنین وجود این […]

این هواسازها برای گرمایش و سرمایش و ایجاد فشار مطلوب در مکان هایی استفاده می گردند که به هوای پاک نیاز دارند. این دستگاه قادر است هوایی با درجه خلوص 99.99 درصد را وارد محیط نماید. مکان هایی مانند بیمارستان ها، اتاق های عمل، سالن های تولید و بسته بندی داروها، مکان های زیارتی یا […]