آرشیو برچسب ها : هواساز اسکای کول

اجزای تشکیل دهنده هواساز اسکای کول : دارای فیلترهای تصفیه هوا حلزونی مجهز به موتور فن دارای کوئل گرمایش دارای کوئل سرمایش ( اواپراتور) دارای جعبه برق لوله های رفت و برگشت آبگرم دارای لوله رفت گاز مبرد لوله برگشت گاز مبرد دهنه اتصال به برزنت سینی درین خروجی درین