آرشیو برچسب ها : نیاز متخصصین

آبخوری نیپل جدیدترین روش های آب­رسانی در سالن های مرغداری آبخوری نیپل است و دلیل اصلی که باعث شده این روش و سیستم مورد  توجه بسیاری از مرغداران قرار گیرد  و تمایل به نصب این سیستم در سالن های خود دارند، عدم مراقبت 24 ساعته از مقدار آب درون سالن می باشد. به این صورت […]