آرشیو برچسب ها : نگهداری مرغ تخم گذار

تخمگذاری مرغ در حالت ایده آل لازم است که مرغان مادر با کمترین روزهای بدون تخمگذاری بر اساس چرخه ثابت و یکنواختی تخم مرغ تولید کنند. به طور معمول مشاهده می شود که گله های مادر تولیدی معادل 87-85 درصد دارند و به طور دوره ای تولید بعضی از اعضای گله به مدت 14-10 روز […]