آرشیو برچسب ها : نکات واکسیناسیون جوجه ها

شناخت روش واکسیناسیون : برای اثر بخشی واکسیناسیون ضروری است مرغدار موارد زیر را انجام دهد: 1-      سن مرغ ها،در خلال سه هفته اول زندگی جوجه ها ایجاد مصونیت در آنها کار مشکلی است.در این سن حیوان بیشتر در معرض آلودگی به بیماری های مختلف می باشد. 2-      مقدار پادزهر: هنگام تولد جوجه ها مصونیت […]