آرشیو برچسب ها : نژاد کانیولان زنبور عسل

آموزش پرورش زنبور عسل: توضیحاتی در مورد کتاب: گرچه اهمیت زنبور عسل و تاثیر آن در زندگی برای عموم مردم به اندازه کافی مشخص نیست ولی باید تاکید نمود که یقینا” این حشره کوچک منشاء خدمات و اثرات مثبت برای خود انسان ،محصولات کشاورزی،محیط زیست،جنگلها،مراتع و بطور کلی بسیاری از موجودات زنده دیگر است. در […]