آرشیو برچسب ها : نمایندگی فروش کلکتور خورشیدی

کلکتور خورشیدی کلکتور مهم ترین بخش یک آبگرمکن خورشیدی است که شامل یک ورق تیره برای جذب حرارت تابشی خورشید است که رنگ تیره این ورق جهت افزایش ضریب جذب  و پایین آوردن ضریب صدور و پخش نور خورشید میباشد. حرارت به دست امده به وسیله  کلکتور، به سیال انتقال دهنده حرارت داده می شود. […]