آرشیو برچسب ها : نمایندگی فروش شیر ترموستاتیک

شیر ترموستاتیک گرمایش از کف (FHV)  کنترل دمای اتاقهای مجهز به سیستم گرمایش از کف و سیستم ترکیبی گرمایش از کف و رادیاتورشیرهای FHV مناسب برای اتاقهایی که دارای سیستم گرمایش از کف وسیستم ترکیبی گرمایش از کف و رادیاتور میباشند. مدل ها: FHV-R  : در مدار گرمایش از کف دما را کنترل میکند و […]