آرشیو برچسب ها : نمایندگی فروش دستگاه شناور ساز

شناور سازي از طريق هواي محلول (DAF) شناور‌سازي از جمله عملیات‌هاي واحدي میباشد که براي جداسازي ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع استفاده میشود. بسیاري از فاضلاب‌هاي صنعتی شامل مقادیر زیادي چربی و روغن و مواد معلق شناور می‌باشد  که تخلیه این‌گونه فاضلاب‌ها موجب مسدود شدن چاه‌هاي جاذب و آلودگی منابع آب سطحی […]