آرشیو برچسب ها : نمایندگی سپتیک تانک

سپتیک تانک بی هوازی : ساده‌ترین و پرکاربردترین واحد در تصفیه فاضلاب سپتیک تانک بی هوازی میباشد  که جهت تصفیه فاضلاب‌های بهداشتی – انسانی به کار میرود. سپتیک تانک مخزنی  میباشد که به وسیله حداقل یک دیواره به دو بخش نامساوی تقسیم شده است. در قسمت اول مواد و ذرات درشت ته‌نشین شده و درکف […]