آرشیو برچسب ها : نمایندگی اکونومایزر

اکونومایزر از سیستم فوق جهت افزایش بازدهی دیگ بخار و استفاده مطلوب  وبهینه از انرژی گرمایی خروجی از اگزوز دیگ بخار بهره گرفته میشود. موارد استفاده اکونومایزر: قابل استفاده در محل دودکش (اگزوز) ديگ بخار به دو صورت ثابت و متحرک و با بهره گیری از انرژي گرمايي اتلافي حاصل از دود هاي خروجي ديگ […]