آرشیو برچسب ها : نظارت بر عملکرد چیلر

کنترل ظرفیت کمپرسور مارپیچی ظرفیت کمپرسور مارپیچی توسط یک دریچه کشوئی که جزئی از محفظه کمپرسور است کنترل می شود.طراحی های دیگر کمپرسور مارپیچی-دوار ممکن است از روش های متنوع دیگر برای تغییر ظرفیت استفاده کنند بعضی از این روش ها در عمل مشابه شیر کشوئی هستند یکی از تفاوت های عمده این است که […]