آرشیو برچسب ها : نصب و نگهداری چیلر

کنترل ظرفیت کمپرسور مارپیچی ظرفیت کمپرسور مارپیچی توسط یک دریچه کشوئی که جزئی از محفظه کمپرسور است کنترل می شود.طراحی های دیگر کمپرسور مارپیچی-دوار ممکن است از روش های متنوع دیگر برای تغییر ظرفیت استفاده کنند بعضی از این روش ها در عمل مشابه شیر کشوئی هستند یکی از تفاوت های عمده این است که […]

اواپراتور چیلر سانتریفیوژ اواپراتور پوسته و لوله ی مستغرق نشان داده شده مخلوط کم فشار بخار مبرد و مبرد مایع وارد سیستم توزیع مبرد که در کل طول پوسته قرار گرفته می شود.دهانه ها و تیغه های کوچکی در امتداد توزیع کننده باعث پاشش یکنواخت مبرد بر روی سطوح لوله های داخل پوسته اواپراتور می […]