آرشیو برچسب ها : نحوه کارکرد چیلر جذبی خورشیدی

سیستم سرمایش جذبی با انرژی خورشیدی یکی از منابع بسیار مناسب برای تامین گرمای ژنراتور چیلرهای جذبی خورشید است.از این رو طی سالیان اخیر تلاش ها و تحقیقات بسیاری در این زمینه به ویژه در زمینه سیستم های جذبی کم ظرفیت و محلی صورت گرفته است.تحقیقات در این زمینه شامل انواع چیلرهای لیتیمی و آمونیاکی […]