آرشیو برچسب ها : نحوه کارکرد پنل خورشیدی

پنل خورشیدی یک وسیله فتولتاییک خورشیدی، وسیله ای است که نور خورشید را گرفته و آن را به الکتریسیته تبدیل می کند بدین ترتیب هیچ گونه انتشارات و ضایعات زیانبار تولید نکرده و کاملاً بی سروصدا عمل می کند. فناوری های پنل خورشیدی فناوری های متفاوت بسیار زیادی وجود دارد که می توان در تولید […]