آرشیو برچسب ها : نحوه عملکرد شیر بشقابی

شیرها شیر چیست؟ یک وسیله مکانیکی است که می تواند جریان و فشار سیال را درون یک سیستم کنترل نماید و وظایف زیر را بر عهده دارد. 1-      قطع و وصل جریان سیال 2-      کنترل جهت جریان سیال 3-      تنظیم جریان یا فشار سیال 4-      محافظت لوله ها و اجزا سیستم از فشار بالا در […]