آرشیو برچسب ها : نحوه ساخت کلکتورها

کلکتور خورشیدی تاثیر گرمایی اشعه های خورشید را می توان در پدیده های روزمره زیادی مشاهده نمود هنگامی که در یک روز سرد که پنجره بسته است خورشید مستقیماً به خانه می تابد دمای اتاق به طور قابل توجهی افزایش میابد به محض اینکه اتومبیل در معرض آفتاب قرار گیرد دمای داخلی آن به طور […]