آرشیو برچسب ها : نازل

نازل پاشش آب

آبان ۱, ۱۳۹۳ قطعات

نازل پاشش آب برج خنک کننده نازلهای توزیع آب نقش بسیار مهمی در مقدار بازدهی برج های خنک کننده دارند. برای توزیع و اسپری کردن آب از نازلهای ضد رسوب و گرفتگی با مقطع پاشش مربع یا هرم بسته به اندازه و مشخصات برج خنک کننده استفاده می شود. به کار گیری نازل مناسب منجر […]