آرشیو برچسب ها : نازل پاشش آب

نازل پاشش آب

آبان ۲۷, ۱۳۹۳ قطعات

 نازل پاشش آب برج خنک کننده نازلهای توزیع آب نقش بسیار مهمی در میزان بازدهی برج های خنک کننده دارند. جهت توزیع و اسپری کردن آب از نازلهای ضد رسوب و گرفتگی با مقطع پاشش مربع یا هرم بسته به اندازه و مشخصات برج خنک کننده استفاده می شود. استفاده از نازل مناسب موجب کاهش […]

نازل پاشش آب

آبان ۱, ۱۳۹۳ قطعات

نازل پاشش آب برج خنک کننده نازلهای توزیع آب نقش بسیار مهمی در مقدار بازدهی برج های خنک کننده دارند. برای توزیع و اسپری کردن آب از نازلهای ضد رسوب و گرفتگی با مقطع پاشش مربع یا هرم بسته به اندازه و مشخصات برج خنک کننده استفاده می شود. به کار گیری نازل مناسب منجر […]