آرشیو برچسب ها : نازل آب

نازل پاشش آب

آبان ۱, ۱۳۹۳ قطعات

نازل پاشش آب برج خنک کننده نازلهای توزیع آب نقش بسیار مهمی در مقدار بازدهی برج های خنک کننده دارند. برای توزیع و اسپری کردن آب از نازلهای ضد رسوب و گرفتگی با مقطع پاشش مربع یا هرم بسته به اندازه و مشخصات برج خنک کننده استفاده می شود. به کار گیری نازل مناسب منجر […]