آرشیو برچسب ها : مقایسه بین گرمایش تابشی

سامانه گرمایشی تابشی نواری امروزه نسل جدیدی از سامانه های گرمایشی تابشی تحت عنوان نواری تولید می گردند. سامانه های نواری شامل یک دستگاه ژنراتور یا مشعل می باشند که هوای داغ را به همراه محصولات احتراق به درون لوله ی طویلی که به کمک فن مکنده فشار آن تقیلیل یافته هدایت می کنند. سطح […]