آرشیو برچسب ها : مشعل های با تنظیم پیوسته

مشعل ها مشعل ها با احتراق سوخت وظیفه تامین حرارت لازم برای تولید آب گرم و یا بخار را بر عهده دارند مهمترین مشخصه مشعل ها ظرفیت حرارتی و دبی سوخت  مصرفی آنهاست. روش های مختلفی جهت دسته بندی مشعل ها وجود دارد که مهمترین آن دسته بندی مشعل ها بر اساس روش اختلاط سوخت […]