آرشیو برچسب ها : مشخصات فنی چیلرها

چیدمان و لوله کشی ها در چیلر جذبی پس از استقرار صحیح چیلر بر روی فنداسیون عملیات مرتبط نمودن چیلر با سایر اجزای سیستم آغاز می شود لولخ کشی های آب سرد رفت و برگشت ساختمان و همین طور لوله کشی های آب برج خنک کننده از این جمله است در مورد چیلرهای شعله مستقیم […]

جداساز مایع/بخار چیلر مارپیچی مخلوط مایع و بخار مبرد که دستگاه انبساط را ترک می کند وارد یک جداساز مایع بخار می شود در اینجا مایع مبرد در پایین محفظه قرار می گیرد و بخار از قسمت بالای محفظه مستقیما به طرف دهانه ی مکش کمپرسور کشیده می شود.سپس مبرد مایع باقی مانده به سمت […]