آرشیو برچسب ها : مشخصات سامانه تابشی سرامیکی

سامانه های تابشی سرامیکی سامانه های تابشی سرامیکی بالاترین سطح تابشی را بین سامانه های تابشی گازسوز که امروزه استفاده می شوند دارا می باشند؛هم از این رو برای سالن هایی که میزان تهویه و تعویض هوای بالایی دارند یا فضاهایی که در آنها منحصراً گرمایش منطقه ای مدنظر می باشد بسیار مناسب اند. گاز […]