آرشیو برچسب ها : مسمومیت با قارچ سمی

قارچ های سمی مسمومیت های ناشی از قارچ های سمی بسیار شدید است. به طوریکه این مسمومیت ها بر روی سیستم اعصاب تاثیر می گذارند از جمله قارچ های سمی می توان به موراد زیر اشاره کرد: آمانیتا،موسکاریا،و قارچ هایی که روی دستگاه گوارش تاثیر زیادی دارند و باعث سرگیجه ،استفراغ و اسهال شده و […]