آرشیو برچسب ها : مزایا و معایب منابع کویل دار

از متداول ترین و پرکاربردترین روش برای تولید آبگرم بهداشتی مصرفی و ذخیره آن استفاده از منابع کویل دار می باشد در این نوع مخازن آبداغ یا بخار تهیه شده توسط دیگ ، داخل یک کویل حرارتی که معمولا ازچند شاخه لوله رفت  و برگشتی و از جنس مس می باشدگردش نموده و پس از […]