آرشیو برچسب ها : مزایای سلول های سوختی

سلول سوختی

فروردین ۲۷, ۱۳۹۳ مقاله های سایت

سلول سوختی فرایند تولید الکتریسیته در سلول های سوختی که در ابتدای به وجود آمدنشان آنها را باتری های گازی می نامیدند تقریبا عکس فرایند الکترولیز است.در الکترولیز انرژی الکتریکی موجب جدا شدن اتم های هیدروژن و اکسیژن آب می شود در حالیکه در سلول های سوختی واکنش بین هیدروژن و اکسیژن موجب تولید الکتریسیته […]

کمک انرژی خورشیدی به فناوری های دیگر انرژی خورشیدی نوید استفاده از منابع جدید انرژی در آینده را می دهد به طور مثال وسیله ای به نام «سلول سوختی» هیدروژن را در نظر بگیرید. این وسیله یک منبع انرژی بسیار پاک برای تولید الکتریسیته از ترکیب هیدروژن و اکسیژن هوا است. زباله ی اصلی چنین […]